Ankara üniversitesi hakemli dergiler

DERGİLER - dspace.ankara.edu.tr

Burak Can Serdar, M.A. - cv.ankara.edu.tr

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA …

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.211-240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri). 36, Akademik Dergiler, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, 6 Aylık . com.tr/IdealOnline/dergi/batman-universitesi-islami-ilimler-hakemli-dergisi/472. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi Dergide yayımlanan akademik makaleler eğitim amaçlı olmak koşuluyla çoğaltılabilir. Dr. Gülcan Seçkin – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge dergide de hakemli yayınlarda İngilizce ve Türkçe öz ile İngilizce özet yer almak tadır. dergiler.ankara.edu.tr - Ana Sayfa

E – Kütüphane – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İçerik: Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eglence, bilim ve matematik, yaşam bilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120.000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300.000 makale, haber başlıkları Fakülte Hedefleri - Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyesi/görevlisi başına Ankara Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler tarafından yayımlanan bilimsel hakemli dergiler, TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanında taranan bilimsel hakemli dergiler ve Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen bilimsel hakemli … EndNote – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bu dergi, bilimsel uluslararası hakemli ve basılı bir dergidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.211-240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri). 36, Akademik Dergiler, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, 6 Aylık . com.tr/IdealOnline/dergi/batman-universitesi-islami-ilimler-hakemli-dergisi/472. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi Dergide yayımlanan akademik makaleler eğitim amaçlı olmak koşuluyla çoğaltılabilir. Dr. Gülcan Seçkin – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge dergide de hakemli yayınlarda İngilizce ve Türkçe öz ile İngilizce özet yer almak tadır. dergiler.ankara.edu.tr - Ana Sayfa Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Kişiler » DergiPark

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Hakemli bir dergidir. Dergimizde yayımlanan makaleler Turnitin ile taranmaktadır, yazarların ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DiğerDizinlerde YayınlananHakemli Dergiler 1. Bostanci, E., Unal, M., “Making Visits to Museums More Fun with Augmented Reality using Kinect, Drones and Games”, The International onference on ircuits, Systems, Signal … Adı Soyadı - cv.ankara.edu.tr 2.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları III. Uluslararası Edebiyat ve Bilim II Sempozyumu Sempozyum Düzenleme Komitesi üyesi- 2011. 3.Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi Hakemliği 2013. EDİTÖRLÜK: Ömer Çapar a Armağan Kitabı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası


Hakemli Dergiler. Akademik Araştırmalar Dergisi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Bilimname Dergisi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Online Akademik bir dergidir . Dergi yılda iki kez yayınlanır. Yazılar, Türkçe veya İngilizce olarak 

1943'ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül